Overslaan naar content

Sollicitatieproces

Om jou een zo goed mogelijk beeld te geven van HVG Law en onze kantoorgenoten, en jou een bewuste keuze te laten maken, hebben wij het sollicitatieproces als volgt ingericht.

Advocaat-stagiaires, (ervaren)advocaat-medewerkers en kandidaat-notarissen.Voor student-stagiaires is een telefonische screening en een eerste gesprek van toepassing. Daarna krijg je te horen of je in aanmerking komt voor een student-stage bij HVG Law.

Telefonische screening

Een eerste kennismaking vindt telefonisch plaats, met één van onze recruiters. Een goed moment om jouw eerste vragen te stellen.

Eerste gesprek

Jouw eerste gesprek vindt fysiek plaats op het desbetreffende kantoor. Het gesprek voer je met een recruiter en/of een senior medewerker of een partner, uit de praktijk waarop je solliciteert.

Online assessment

Het online LTP assesment bestaat uit een intelligentietest en een persoonlijkheidsvragenlijst. Als het assessment succesvol is afgerond, vindt het tweede gesprek plaats. Voorafgaand aan het tweede gesprek bespreek je jouw assessmentrapport met één van de recruiters.

Tweede gesprek

Je bent er nu bijna! Het tweede gesprek vindt wederom fysiek plaats. Het gesprek voer je met twee partners (of een partner en een senior medewerker), waarvan één uit een andere praktijk.

Het aanbod

Je hebt sollicitatieproces succesvol afgerond! Gefeliciteerd! De recruiter brengt jou telefonisch op de hoogte van het aanbod, deze ontvang je uiteraard ook per mail.

Pre Employment Screening (PES)

Door de wet- en regelgeving en doordat HVG Law (en in sommige gevallen haar klanten) hoge eisen stelt aan de betrouwbaarheid en de integriteit van haar medewerkers wordt elke nieuwe medewerker gescreend. Afhankelijk van het functieniveau kan de PES uit de volgende onderdelen bestaan: Verklaring omtrent Gedrag (VOG) of – indien geen VOG in Nederland kan worden aangevraagd – Criminal Background Check uit het land waar je op dit moment woont of de afgelopen vijf jaren hebt gewoond, integriteitsvragenlijst, verificatie van ID, diploma’s en/of werkervaring en het raadplegen van het centraal insolventieregister.